Referat: Generalforsamling lørdag 1 oktober 2022 kl 12 på rest. Ærø.
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Fin, Jan og stemmetæller: Pia
Tilstede: Fin Thygesen, Jan Schønemann, Erik Jakobsen, Mette Måboe, Henriette Marcussen, Pia Westergård.
Afbud fra Povl Christian Balslev, Torben Mikkelsen, Torben Wahlstrøm.
  
2. Bestyrelsens beretning
Jan fremlagde beretningen:
Det er gået godt: undtagen en gang hvor vi måtte krybe i ly, fordi det var en byge, da der skulle stilles op.
 
Christian Søgaard måtte melde afbud, men Doug Morter og Jan vikarierede.
Ingen større kor eller teater var klar på grund medvirken ved Landsstævnet og Fjeren og Rosen-teatret.
Torben Mikkelsen har hjulpet godt med Kulturkalenderen.
Flere detaljer kan ses her:
 
Beretningen blev godkendt.
 
3. Fremlæggelse af regnskab v/kassereren
 Fin fremlagde foreløbigt regnskab. Tilskud fra kommunen og Banker.
Vi fik meget sent - tilsagn om tilskud fra Spar Nord.
 
Alt i alt blev budgettet hold på fineste vis. Regnskabet blev godkendt!

4. Indkomne forslag
Ingen
 
 5. Drøftelse af foreningens virke i det kommende år
 
Starte og slutte med Fællessang. Fontana koret midt i August.
Forslag:
Erik: Septimuskoret sidst i juni
Capoera (brasilliansk kamp-dans. Erik har kontakt til Gymnatiskhøjskolen.
Ny Nordisk dans, 5rytme dans, Fyraftenskoret v Jesper buhl.
 
Fin og Jan holder møde ang. Budget/Ansøgninger/Aftaler/Booking

Der blev talt om
- flere kor med.
- have 2 åbne scener?
- tage hensyn til andre arrangementer henover sommeren,
- vi starter 27/6 2023 og slutter 30/8.
- bestille Bølgen så vi har den alle dage i perioden.
 
6. Valg til bestyrelsen
Formand m/k: Povl, Næstformand m/k: Mette Maabo Olsen, Kasserer: Fin. Koordinator: Jan.
 
7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
Pia Westergård.
 
8. Eventuelt
Fin foreslår at vi fremover starter med en sang.

 
2. Bestyrelsens beretning
Jan fremlagde beretningen:
Det er gået godt: undtagen allerførste gang hvor vi måtte aflyse Peder Most Garden,
fordi det var virkelig dårligt vejr.
Christian Søgaard måtte melde afbud, men Doug Morter og Jan vikarierede.
Godt samarbejde med Mia Ben-ami som var projekt-ansat på havne kontoret.
Hun organiserede at vi altid kunne komme i ly under publikumsopbygningen.
Det var nødvendigt 3 aftener på grund af regn og blæst:
Tango1, Doug Morter og åben scene.
Ingen større kor eller teater var klar på grund af Corona- situationen.
Beretningen blev godkendt.
 
3. Fremlæggelse af regnskab v/kassereren
Fin fremlagde foreløbigt regnskab. Tilskud fra kommunen og Fynske Bank.
Vi fik meget sent - tilskud fra Spar Nord.
Alt i alt, lille overskud. Regnskabet blev godkendt!

4. Indkomne forslag
Ingen
 
 5. Drøftelse af foreningens virke i det kommende år
Eventuelt kl 19 istedet for 19.30
I hvertfald sidst på sæsonen hvor det bliver mørkt tidligt.

Hvordan kan ensemblerne selv være mere aktive mht. PR?
Hvem kan hjælpe med Kulturkalenderen ? Torben Mikkelsen tilbød sig.
 
Der blev talt om
- at få flere kor med.
- have 2 åbne scener?
- tage hensyn til Landstævnet og Fjeren og Rosen (ugen før eller efter),
- indtænke andre specielle datoer fx 5700Summer.
- flersproget plakat på bådebroen.
- vi starter 21/6 og slutter 30/31-8 afhængig afLandsstævnet.
- bestille Bølgen så vi har den alle dage i perioden.
 
6. Valg til bestyrelsen
Formand m/k: Povl, Næstformand m/k: Mette Maabo Olsen, Kasserer: Fin. Koordinator: Jan.
 
7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
Genvalg af Torben Mikkelsen.
 
8. Eventuelt
Intet.

Referat: Generalforsamling lørdag 30 oktober 2021 kl 13 på rest. Ærø.
 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Fin, Jan og stemmetæller: Pia
Tilstede: Fin Thygesen, Jan Schønemann, Erik Jakobsen, Torben Wahlstrøm, Torben Mikkelsen, Mette Måboe, Henriette Marcussen, Pia Westergård. Afbud fra Povl Christian Balslev.
 
2. Bestyrelsens beretning
Jan fremlagde beretningen:
Det er gået godt: undtagen allerførste gang hvor vi måtte aflyse Peder Most Garden,
fordi det var virkelig dårligt vejr.
Christian Søgaard måtte melde afbud, men Doug Morter og Jan vikarierede.
Godt samarbejde med Mia Ben-ami som var projekt-ansat på havne kontoret.
Hun organiserede at vi altid kunne komme i ly under publikumsopbygningen.
Det var nødvendigt 3 aftener på grund af regn og blæst:
Tango1, Doug Morter og åben scene.
Ingen større kor eller teater var klar på grund af Corona- situationen.
Beretningen blev godkendt.
 
3. Fremlæggelse af regnskab v/kassereren
Fin fremlagde foreløbigt regnskab. Tilskud fra kommunen og Fynske Bank.
Vi fik meget sent - tilskud fra Spar Nord.
Alt i alt, lille overskud. Regnskabet blev godkendt!

4. Indkomne forslag
Ingen
 
 5. Drøftelse af foreningens virke i det kommende år
Eventuelt kl 19 istedet for 19.30
I hvertfald sidst på sæsonen hvor det bliver mørkt tidligt.

Hvordan kan ensemblerne selv være mere aktive mht. PR?
Hvem kan hjælpe med Kulturkalenderen ? Torben Mikkelsen tilbød sig.
 
Der blev talt om
- at få flere kor med.
- have 2 åbne scener?
- tage hensyn til Landstævnet og Fjeren og Rosen (ugen før eller efter),
- indtænke andre specielle datoer fx 5700Summer.
- flersproget plakat på bådebroen.
- vi starter 21/6 og slutter 30/31-8 afhængig afLandsstævnet.
- bestille Bølgen så vi har den alle dage i perioden.
 
6. Valg til bestyrelsen
Formand m/k: Povl, Næstformand m/k: Mette Maabo Olsen, Kasserer: Fin. Koordinator: Jan.
 
7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
Genvalg af Torben Mikkelsen.
 
8. Eventuelt
Intet.

Referat: Generalforsamling onsdag 17 september 2020 kl 13 på rest. Ærø.
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Fin, Jan og stemmetæller: Povl
 
2. Bestyrelsens beretning
Povl fremlagde beretningen:
Det er gået godt: lavt besøgstal i starten men det voksede hurtigt til ca.40 eller mere.
Højeste antal var ved Mads Toghøj med 78 tilskuere.
Intet slår en god dag på Bølgen, men i år skulle vi til gengæld ikke bekymre os om,
hvor vi skulle rykke hen når det var dårligt vejr.
Derefter debat om grunden og tiltag for at gøre det tydeligt at vi var flyttet.
Beretningen blev godkendt.
 
3. Fremlæggelse af regnskab v/kassereren
Fin fremlagde foreløbigt regnskab. Lille overskud. Godkendt!

4. Indkomne forslag
Vedtægtsændringer: (skrevet med blåt)
§ 2  Foreningens formål er hvert år i juni, juli og august måned at arrangere koncerter, underholdning og andre aktiviteter, så vidt muligt på “Bølgen” – den flydende scene i Svendborg havn.
(Kommentar: Afhængig af Corona retningslinierne)
 
§3 
Foreningens bestyrelse består af formand m/k, næstformand m/k, koordinator og kasserer. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 
 5. Drøftelse af foreningens virke i det kommende år
Vi kan intet vide p.t. på gr af Corona.
Vi mødes 14/1 2021 kl 13 i Sct. Jørgens Sognehus Bagergade 2b, og tager derefter et møde med Maritimt Center.
Spørgsmål fremover:
Arrangementer på tirs/onsdage ?
Hvordan kan ensemblerne selv være mere aktive mht. PR?
Hvem kan hjælpe med Kulturkalenderen ?
Hvad kommer det til at koste at være i Maritimt Center ?
 
Forslag: flersproget plakat på bådebroen.
 
6. Valg til bestyrelsen
Formand m/k: Povl, Næstformand m/k: Mette Maabo Olsen, Kasserer: Fin. Koordinator: Jan.
 
7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
Genvalg af Torben Mikkelsen.
 
8. Eventuelt
Intet.

Ref. fra Generalforsamling fredag 6 september 2019 kl 13 i Vor Frues Menighedshus - derefter på rest. Ærø.
Deltagere: Povl Balslev, Jan Schønemann, Fin Thygesen.  
Torben Mikkelsen, Pia Westergård, Torben Wahlstrøm, Erik Jakobsen.

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Fin, Jan og stemmetæller: Povl
 
2. Formandens beretning
Povl fremlage og den blev godkendt.
 
3. Fremlæggelse af regnskab v/kassereren
Fin fremlagde foreløbigt regnskab for 2019. Godkendt!

4. Indkomne forslag
Ingen

5. Drøftelse af foreningens virke i det indeværende og kommende år
Det har været en dårlig sommer 6 af de 20 arrangementer måtte rykke i tøvejr.
 
(Vi kunne desværre ikke være på Kamerateriet i år).
Udviddelsen med hver onsdag blev evalueret til en god ting.
Jan tager et møde med Havnens ledelse og pedel ang. at have et køleskab på broen.

6. Valg til bestyrelsen
Genvalg. Povl, Erik Jakobsen, Kasserer: Fin. Koordinator: Jan.
 
7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
Genvalg af Torben Mikkelsen.
 
8. Eventuelt
Vagtplanen https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r4fglLEHpsw5HNCkx_XOSTPKhm2-Qy3ssp_1i24e42M/edit#gid=1075150880

Ellers Intet.

Ref. fra Generalforsamling onsdag 5 september 2018 kl 16 i Vor Frues Menighedshus - derefter på rest. Ærø.
Deltagere: Povl Balslev, Jan Schønemann, Fin Thygesen.  
Torben Mikkelsen, Pia Westergård, Torben Wahlstrøm.
 
Afbud:Erik Jakobsen

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Jan, Jan og stemmetæller:Fin
 
2. Formandens beretning
Povl fremlage og den blev godkendt.
 
3. Fremlæggelse af regnskab v/kassereren
Fin fremlagde foreløbigt regnskab for 2018 og det blev godkendt.

4. Indkomne forslag
Ingen

5. Drøftelse af foreningens virke i det indeværende og kommende år
Det var heldigvis en god sommer så INGEN måtte rykke i tørvejr på Kultutten.
Vi fortsætter det gode arbejde.
 
(Vi kunne ikke være på Kamerateriet i år).
Udviddelsen med hver onsdag blev evalueret til en god ting.

Jan tager et møde med Havnens ledelse og pedel ang. at have et køleskab stående permanent, evt. under halvtaget.

6. Valg til bestyrelsen
Genvalg. Formand: Povl. Kasserer: Fin. Koordinator: Jan.
 Næstformand: Erik Jakobsen. 
 
7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
Genvalg af Torben Mikkelsen.
 
8. Eventuelt
Intet.

Ref. fra Generalforsamling 1 september 2017 kl 16 i Vor Frues Menighedshus - derefter på rest. Ærø.
Deltagere: Povl Balslev, Erik Jakobsen, Jan Schønemann og Fin Thygesen.
Afbud fra Torben Mikkelsen.

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Jan, Jan og Fin
 
2. Formandens beretning
Povl fremlage og den blev godkendt.
 
3. Fremlæggelse af regnskab v/kassereren
Fin fremlagde regnskabet for 2017 og det blev godkendt.

4. Indkomne forslag
Mulighed for et par børnerettede arrangementer blev drøftet.
Evt. et par lørdage eller søndage.
Mulighed for at udvidde med evt. hver tirsdag blev drøftet.
 
5. Drøftelse af foreningens virke i det indeværende og kommende år
Det var en våd sommer. 4 af de 11 arrangementer måtte rykke i tørvejr på Kammerateriet. Godt at vi kan det. Vi fortsætter det gode arbejde.
 
6. Valg til bestyrelsen
Genvalg. Formand: Povl. Kasserer: Fin. Næstformand: Jan.
 
7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
Genvalg af Torben Mikkelsen pr. telefon.
 
8. Eventuelt
Intet.

Ref. fra Generalforsamling 19 december 2016 kl 16 i Vor Frues Menighedshus.
Deltagere: Povl Balslev, Erik Jakobsen, Jan Schønemann og Fin Thygesen.
Afbud fra Elin Boss.

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Povl, Jan og Fin
 
2. Formandens beretning
Godkendt.
 
3. Fremlæggelse af regnskab v/kassereren
Regnskab for 2016 og budget 2017 blev godkendt.
 
4. Indkomne forslag
Øget samarbejde med Biblioteket blev drøftet.
 
5. Drøftelse af foreningens virke i det indeværende og kommende år
Vi fortsætter det gode arbejde.
 
6. Valg til bestyrelsen
Genvalg.
 
7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
Torben Mikkelsen har givet tilsagn.
 
8. Eventuelt
Intet.
 


Indkaldelse til Generalforsamling 16 september 2015 kl 19.30 i Vor Frues menighedshus. 
Der blev holdt Generalforsamling i Vor Fue Kirkes menighedshus d. 16 september kl. 19.30
 
Alt fortsætter som hidtil. 
   1. Eventuelt.
    Løst og fast.