Vi søger støtte flere steder til projektets omkostninger.

Vi holder arrangementerne i det fri,
og kan ikke tage entre, og den tradition tænker vi, at holde fast i.
Til gengæld holder vi omkostningerne nede med stor grad af frivillighed.
Der er budgetteret med en tarif i alt pr. gang til de optrædende.
Bestyrelsen optræder én gang gratis.