Sitemap

Janua 2023: Bølgen 10 år! Vi er i gang med at lave aftaler med optrædende. Og søge støtte.

Juni 2022: Så er vi klar. Se programmet her.

Marts 2022: Vi er i fuld gang med at lave aftaler med optrædende. Og søge støtte.

Generalforsamling lørdag 30/10 2021 kl 12 på Hotel Ærø.
Dagsorden:
1. Kort præsentation. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Formandens beretning m/k.
3. Fremlæggelse af regnskab v/kassereren
4. Indkomne forslag
5. Drøftelse af foreningens virke i det kommende år
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
8. Eventuelt

ti. 6 juli:
Ulrich Klostergaard og Jan Schønemann spiller Højskolesange man kan synge med på - I REGGAE UDGAVER :)


Velkommen til sæson Sommer 2021 !
Tirsdage og onsdage kl 19.30 i 10 uger fra 29.juni til 1. september.

UDENDØRS PÅ HAVNEN, SVENDBORG
Peder Most garden, musik, fællessang, kor, klokkespil-lastbil, tango, fortællinger, højskolesange.

(Ikke i Maritimt Center/ Pakhuset som i 2020).

 


Indkaldelse til Generalforsamling i Bølgen torsdag 17.9 2020 kl 12.30 på Restaurant Ærø.

Dagsorden ifølge vedtægter. 


Vedr. Covid 19 situationen:

Vores arrangementer er ikke aflyst ! 

Mvh Jan Schønemann