Evaluering

Vi beder publikum om at skrive kommentarer på vores Facebookside
https://www.facebook.com/bolgensvendborghavn
Vi havde førhen en bog liggende ved arrangementerne hvor folk kunne
skrive om deres oplevelse og eventuelt ris og ros.
Desuden evalueres på hvert bestyrelsesmøde.
 
Udtalelser vedr. projekt BØLGEN i Svendborg havn - sommeren 2013:

Turister, lystsejlere og borgere i Svendborg har i sommeren 2013 hver uge kunne glæde sig over en række arrangementer på Bølgen i Svendborg havn. 
 
I alt er der afholdt 20 arrangementer fra medio juni til medio august Arrangementerne har dækket bredt - lige fra square dance , varietesang, folkedans, korsang og børn- og ungeteater til klovnerier, hip hop, sækkepibeorkester og Peder Most gardens tambourkorps.
Undertegnede har med stor glæde været tilskuer til mere end halvdelen af de 20 arrangementer. 
--
Publikum har været begejstret, og der har hver gang været stor deltagelse - således har der været fyldt op på selve Bølgen og også med mange gæster på den tilstødende bro. De mange lystsejlere - herunder mange tyske sejlere - i havneområdet har ligeledes vist stor interesse - og det har utvivlsomt givet havnen og byen en masse reklame og goodwill. 
--
Med konsulent Jørgen Andersen ved roret har projekt Bølgen fungeret som et velorganiseret og professionelt indslag i byens aktiviteter - også til gavn for byens turisme og erhvervsliv
 
Svendborg d. 25.august 2013
Gerda Bang Jørn Steen
Brydevej 9 Møllergade 71
Svendborg Svendborg